آمل ، کیلومتر 3 جاده چمستان، روبروی بیمارستان امام علی (ع) 011-44297024-6
آمل ، کیلومتر 3 جاده چمستان، روبروی بیمارستان امام علی (ع) 011-44297024-6

ضایعات سلولزی ( کارتن ، کاغذ ، تتراپک و … )

دانلود دیتا شیت
توضیحات تکمیلی محصول

محصولات دیگر راتا